SOS Kártevőírtás

SOS Kártevőírtás

Kártevőt találtál az otthonodban?

1. lépés: nyugodj meg!

2. lépés: hívd a +36 30 872 7777 számot!

3. lépés: amíg várod munkatársunkat, tedd szabaddá a polcokat és a sarkokat az eredményes és gyors munkavégzéshez!

4. lépés: gondolj rá, hogy Te is épp olyan félelmetes vagy az állatnak, mint ő Neked!

5. lépés: ....és tudd, hogy ha minket hívsz, azt ő nem éli túl!

 

Növényvédelem

Több ezer éves feljegyzések szólnak lisztharmatos, üszkös és rozsdás növényekről, sáskajárásokról, amelyeket isteni csapásnak tulajdonítottak, mert a károk okai az esetek döntő részében ismeretlenek voltak. Ma már a legtöbb növényi betegség kóroki háttere ismert, és tudjuk, hogy gyökeresen eltérő védekezési stratégia szükséges a kórokozók különböző típusaival, illetve a fertőzési forrásokkal szemben. Cégünk, a Dezin-Pro Kft. szakembergárdája hatékonyan képes megoldani a növények rovarok és gombabetegségek elleni védelmét. Vállaljuk továbbá sporttelepek, szabadidőközpontok, gyártelepek, üzemi területek, ipari vágányok, parkolók totális illetve szelektív gyomirtását, gyommentesítését a gyomflóra előzetes felmérése alapján.

A növényeket károsító, járványos betegségek kórokozói lehetnek gombák, baktériumok, a baktériumokkal rokon fitoplazmák, továbbá vírusok és viroidok. Ezek egy része szabad szemmel nem látható mikroszkopikus méretű károsító, melyek jelenlétére a növény jellegzetes tüneteiből következtethetünk. E kórokozók terjesztésében, illetve fennmaradásában jelentékeny szerepet játszanak bizonyos rovarok (pl. levéltetvek, kabócák) és fonálférgek, mint vektorok, valamint egyes gyomfajok, mint a kórokozó rezervoárjai, és mint a vektorok tápnövényei. Ennek tudatában szakembereink a kór- illetve károkozó mikroorganizmusok, továbbá állati kártevők és a gyomok életciklusának, biológiai tulajdonságainak és ökológia szerepének ismeretében tervszerűen és hatékonyan végzik el a növényvédelmi munkálatokat.

Ezzel összhangban cégünk törekszik a fenntartható szemléletű növényvédelem megvalósítására, melynek során kiemelten figyelünk:

 • a kezelendő terület elhelyezkedésére és szerkezetére, az ott lévő növényállomány tulajdonságaira;
 • a kezelendő területen károsító szerepet betöltő élőlényekre (kórokozók, kártevők, gyomnövények);
 • az élő és az élettelen környezeti tényezőkre, kiemelten a járvány kialakulását elősegítő feltételekre;
 • a korszerű előrejelzési módszerekre (monitorozás);
 • a védekezések célravezető módjának (különböző módszerek integrált) megválasztására, és azok optimális időben történő megvalósítására;
 • a természetes eredetű tápanyagok utánpótlásának növényegészségügyet szolgáló megvalósítására (trágya-, komposztkezelés);
 • a növények ellenállását befolyásoló tápanyagellátás és öntözés közötti viszony alakulására, a növényállományok mikroklímáját meghatározó fajtatulajdonságokra;
 • a kezelendő terület növényállományát és egyedszámát befolyásoló biológiai ellenségek (vírusok, baktériumok, gombák, fonálférgek, rovarok, és gerincesek) életfeltételeinek kedvező alakulására;
 • a növények megtermékenyítésében részt vevő hasznos rovarfajok (méhek, darazsak) kímélésére és elszaporodásuk elősegítésére;
 • a kultúrnövényekkel versengő gyomnövények szerepének szabályozott megoldására;
 • a törvényi előírásoknak megfelelő kémiai hatóanyagot tartalmazó peszticidek alkalmazásának korlátozására;
 • a botanikai inszekticidek (növényi főzetek és kivonatok) és az ásványi eredetű anyagok (olajok, elemi kén és rézkészítmények) védelmi célú alkalmazására.

A különböző kórokozótípusok elleni védekezés hozzáértést kíván, hiszen gyökeresen eltérő védekezési stratégia szükséges a kórokozók különböző típusaival, illetve a fertőzési forrásokkal szemben. Számolni kell a kórokozók öröklődő tulajdonságait megváltoztató külső hatásokkal (különösen a vírusok esetében), illetve a változást más módon elősegítő eseményekkel (lásd rekombináció), továbbá a Magyarországon nem honos kórokozók behurcolásának lehetőségével, amelyek már külön-külön is jelentékeny változásokat eredményezhetnek a károkozó fajok tulajdonságaiban, így a védekezés hatékonyságában.

Külön ki kell emelni a zárlati (karantén) intézkedéseket, ami olyan betegségek esetében szükséges, amelyek még nem kerültek be az országba, vagy csak szórványosan fordulnak elő. A növényvédelemi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet alapján az ilyen kórokozó fellépését vagy annak a tünetekre alapozott gyanúját a növényvédelmi szervnek jelenteni kell, illetve a kórokozó terjedését megakadályozandó, a beteg növényt meg kell semmisíteni. Természetesen ehhez elengedhetetlen a karanténlistán lévő fajok ismerete és felismerése.

Amennyiben bizonytalan kérje szakembereink segítségét!

 

További információkért tekintsék meg az alábbi vonatkozó rendeleteket:

Hívjon minket bizalommal a +36 30 872 7777 telefonszámon, vagy